kehittämisavustus

ELY-keskusten kehittämisavustus – käytännön kokemuksia

ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus on tarkoitettu pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Avustusta on ollut jaossa useita vuosia, mutta Uudellamaalla avustusta ei ole saatu kolmeen vuoteen. Lisäksi merkittävänä muutoksena perinteiseen ELY-keskusten myöntämään kehittämisavustukseen on de minimisehdon puuttuminen. Eli, jos yrityksen de minimisbudjetti on täynnä (200.000 €), niin avustusta voi silti saada. Kehittämistoimenpiteiden avustusosuus on 50 % budjetista ja investointien tukiosuus on 10–35 % budjetista.

Alun perin kehittämisavustus hakemusten deadline oli 31.12.2020, mutta pari päivää ennen uudenvuoden aattoa, deadlinea pidennettiin kuusi kuukautta, eli 31.6.2021 asti.

ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus on harkinnanvaraista, mikä tarkoittaa, että rahoituskriteerit vaihtelevat merkittävästi maakunnan mukaan. Erityisesti avustussumman maksimimäärä vaihtelee. Itä- ja Pohjois-Suomessa avustusta voi saada useita satoja tuhansia euroa, kun taas Uudellamaalla maksimiavustus on 100.000 euroa. Varsinais-Suomi on kaikista tiukin ja siellä avustusta voi saada maksimissaan 50.000 euroa.

Toinen merkittävä ero maakuntien välillä on eri projektin kustannusten hyväksymisessä. Etelä-Suomessa yrityksen palkoille on asetettu selkeitä rajoitteita, joita taas Itä- ja Pohjois-Suomessa ei ole. Etelä-Suomessa yrityksen omistajien ja johdon palkkoja ei hyväksytä ja maksimi hyväksytty palkkamäärä sivukuluineen on 62.100 euroa.

Perinteisesti ELY-keskusten kehittämistuessa ostopalveluiden tarjoukset on vaadittu hakemuksen liitteenä, mutta nyt tästä linjauksesta on osittain tingitty. Pienemille ostoille ei aina tarvita tarjousta ja joissain tapauksissa riittää, kun liitteeksi laittaa tarjouspyynnön tarjouksen sijasta. Nämä linjaukset vaihtelevat jonkin verran ELY-keskusten käsittelijöiden mukaan.

Hakemusten käsittelyajat ovat olleet 2–6 viikkoa. Todennäköisesti Joululomat ja joulukuun lopun aikaisempi deadline aiheuttavat jonkin verran ruuhkaa ja käsittelyaikojen pidentymistä.

ELY keskus kehittämisavustus hakemusten läpimenoprosentti on ollut erittäin korkea. Hylkäysten keskeisimpinä kriteereinä ovat olleet yrityksen liikevaihdon puuttuminen tai vähäisyys, oman pääoman heikko tilanne tai oletus, että vastaavanlaista hanketta on rahoitettu Business Finlandin tai ELY-keskusten myöntämien edellisten koronakehitysrahoitusten turvin.

Lisätietoa kehittämisavustuksesta saat oheisesta linkistä https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Mikäli tarvitset apua ELY-keskusten kehittämisavustuksen hakemisessa, niin voit olla minuun suoraan yhteydessä: jerri.laine@innovation-manager.com tai https://innovation-manager.com/contact/

Jerri Laine
Toimitusjohtaja
Innovation Manager Finland Oy