Innovation Manager toteuttaa Business Finlandin ja ELY-keskusten koronavirushakemuksia

Innovation Manager toteuttaa Business Finlandin ja ELY-keskusten koronavirukseen liittyviä rahoitushakemuksia

Sekä Business Finland että ELY-keskus ovat aloittaneet rahoituksen myöntämisen koronaviruksesta kärsiville yrityksille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille (liikevaihto alle 300 M€), joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä.

Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan. Toisin kuin monessa Business Finlandin tai ELY-keskusten rahoitusratkaisuissa, näiden rahoitusten saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys. Kaikki rahoitukset ovat avustusmuotoisia.

ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä ja Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä. Molemmista ei voi saada rahoitusta samaan aikaan.

ELY-keskukset:

 • 1-5 henkilön yritys
 • Tilanneanalyysirahoitus
  max 10 000€
 • Kehittämisrahoitus
  max 100 000€

Business Finland:

 • yli 6 henkilön yritys
 • Esiselvitysrahoitus
  max 10 000€
 • Kehittämisrahoitus
  max 100 000€
 • Esiselvitysrahoitus / Tilanneanalyysirahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa

Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja, tuotannon organisoimista sekä työn muutoksesta johtuvien uusien toimintatapojen kehittämistä koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 

10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa). Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + flat rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

 • Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteissa

Rahoituksella yritys voi kehittää niitä asioita, joita se on tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena yritykselle pitää syntyä uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitusta voi käyttää niiden uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään alihankintaverkostoaan ja tuotantoaan korvaamaan puutteet, joita se on tuotantoketjussaan kohdannut. Toimenpiteiden tulee olla aina kohdistua yrityksille uusiin asioihin, se ei voi olla olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa eikä operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia. Rahoitusta ei voi käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.

Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voidaan toteuttaa omana työnä tai ostopalveluna. Rahoitus voi kohdistua myös uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa.

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa) ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Huom! Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan, ilman esiselvitysprojektia!

Voiko yrityksesi hakea näitä rahoituksia?

Huomioithan seuraavat rajoitteet:

Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland, Finnvera ja ELY-keskukset.

 • Lue tarkemmat ehdot Business Finlandin sivuilta
 • Lue tarkemmat ehdot ELY-keskusten sivuilta

Miten Innovation Manager voi auttaa?

Olemme julkisrahoituksen hakemiseen erikoistunut yritys, ja olemme toteuttaneet yli 300 onnistunutta hakemusta Business Finlandille, ELY-keskuksille ja Finnpartnershipille.

Olemme nyt aloittaneet myös korona-hakemusten toteuttamisen. 

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat tukea ja apua 

esiselvitys- tai kehittämisrahoituksen hakemisessa!

Jerri Laine

Jerri Laine

CEO

+358 50 585 1858

Kristian Lehtinen

Kristian Lehtinen

Special Advisor

+358 400 933 502